Wednesday, November 8, 2017

Kristlike hauatähiste selgitusi

Philip Kosloski Aleteiast on võtnud vaatluse alla 5 kristlikku sümbolit, mida surnuaedadel kohata võime.Vanematel surnuaedadel võib kohata haudasid tähisega "RIP", mis on lühend ladinakeelsest väljendist requiescat in pace, puhaku ta rahus. Tegelikult on see vaid osa pikemast traditsioonilisest palvest, mis surnute eest loetakse:

Requiem æternam dona ei, Domine
℟. Et lux perpetua luceat ei:
℣. Requiescat in pace.
℟. Amen.

Eesti keelde on palve tõlgitud nii: Igavene puhkus anna neile, Issand. Ja igavene valgus paistku neile. Nad puhaku rahus. Aamen. (Loetakse 3 korda).


Ankru sümbolit võib tihti kohata Rooma katakombides varase kristluse aegadest. Arvatakse, et inspiratsiooni selleks saadi kirjast Heebrealastele (6:18-20):
Oleme rutanud kinni haarama antud lootusest, mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse, kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.
Lootust hakati seega seostama ankruga, eriti lootust pääsemisele.


Alates vähemalt kolmandast sajandist on kristlased kasutanud Jeesuse nime lühendit, võttes tema kreekakeelsest nimest ainult kolm esimest tähte: ΙΗΣ (täisnimi ΙΗΣΟΥΣ). Kreekakeelse sigma asemel on hakatud kasutama aga ladinakeelset S-i, millest tuleneb ka IHS. Haual tähistab see lihtsalt seda, et tegu oli kristlasega, ning kuulutab nende lootust igavesele elule.


Pihku pigistatud käed on haudadel levinud sümbol. See võib tähistada mitmeid asju: hüvastijättu maise eluga, taevase elu tervitamist, või lubadust elavale pereliikmele, et kohtutakse Taevas. See võib tähendada ka lihtsalt sõprust või sümboliseerida armastust, mis surnul teiste vastu oli.Klassikalises kristlikus kunstis on tavaliseks sümboliks olnud loorberipärg või kroon. Iidses maailmas sümboliseeris kroon paljusid asju, ning kristlaste puhul hakkas see tähistama autasu neile, kes lähevad Taevasse. Haual tähistab see inimese lootust Taeva peale; et ka neile antakse see kroon selle elu põhjal, mida nad maa peal elasid.


No comments:

Post a Comment