Thursday, November 23, 2017

Mõtisklev palve - kuidas seda teha?

Tõlgime Joby Provido artikli leheküljelt Catholic365.com

Kristlane on inimene, kellel on hea suhe Kristusega, ning mõtisklev palve on hea viis, kuidas taolist suhet arendada. Selles artiklis arutame, mis on mõtisklev palve ja kuidas seda teha.

Mõtisklev palve on otsing teada saamiseks, mida Jumal tahab, et me teeksime.

On tähtis aru saada, et Jumal on palve algataja. Tema kutsub meid ja meie vastame, isegi kui me temalt midagi küsime. Kui ta kutsub meid palvesse, tähendab see, et tal on meile kindlasti midagi öelda. Me kasutame mõtisklevas palves oma pingutusi, et teada saada, mis see on. Mõtisklev palve on seega otsimine. (Katoliku Kiriku Katekismus §2705). Selle otsingu ülesanne on teada saada, mida Jumal tahab, et me teeksime. (KKK §2706). Me otsime Jumala juhtnööre ja me järgneme neile.

Teine termin tähistamaks mõtisklevat palvet on meditatsioon. See ei ole idapärane meditatsioon, mille eesmärk on otsida rahu ja vaikust. Kristlik meditatsioon keskendub hoopiski Kristusele ja sellele, mida tema meie jaoks tahab.

Mõtisklev palve ei ole vaimulik lugemine. Vaimulikuks lugemiseks on artiklid ja raamatud, mis õpetavad meile vaimuliku elu kohta. See artikkel on näiteks vaimulik lugemine. See aitab meil näha maailma kristlikust vaatenurgast. Mõtisklev palve saavutab sedasama, mida ka vaimulik lugemine, ent mõtisklev palve on mõeldud toitma südant ja tahet, samas kui vaimulik lugemine mõistust.

Mõtiskleva palve neli peamist punkti

Isa John Bartunek toob oma raamatus "Kristliku meditatsiooni juhend" (A Guide to Christian Meditation) ilusasti välja mõtiskleva palve neli peamist punkti: keskendumine, mõtisklemine, vestlemine, pühendumus. Ma võtan need siin oma sõnadega kokku.

Keskendumine

Me ülendame oma südame ja mõistuse Jumalale – see on palve definitsioon (KKK §2559). Me tühjendame iseendid sellest, mis ümberringi toimub ja asetame oma kohalolusse Jumala. Me saame seda teha, öeldes lühikese palve. Hea palve on näiteks järgmine:

Minu Issand ja minu Jumal, ma tean, et Sa oled siin koos minuga, et Sa näed mind ja et Sa kuuled mind. Ma kummardan Sind sügava austusega ja palun andestust oma pattude eest ning armu veeta see palveaeg viljakalt. Minu Pärispatuta Ema, püha Joosep, minu isa ja isand, minu püha kaitseingel, paluge minu eest.

Teine palve:

Oo, Püha Vaim, ma olen Sinu alandlik sulane ja vajan Sinu abi. Kingi mulle neid arme, mida ma vajan: tarkust ja teadmist, et mõista, mida Sa tahad mulle täna öelda; ja kingi mulle meelekindlus ja voorused, mida vajan, et teha seda, mida Sina tahad, et ma teeksin.

Lihtsam on keskenduda vaikses paigas, mistõttu Kristus läks tihti ülesse mäe peale või "üksildasse paika", et justnimelt üksinda palvetada. Samuti on tähtis ajastus. Me tahame valida aja, mil me ei ole niivõrd häiritud mobiilikõnedest, mürast ja asjadest, mida peame tegema.

Üks elutähtis punkt, mida meeles pidada: Jumalal on meile midagi öelda; nii et me peame enese asetama nii, et me saaksime teda kuulata. 

Mõtisklemine

Teine termin, millega Pühakirja nimetatakse, on "Jumala sõna". Kui see on tõesti Jumala sõna, siis me otsime selle tähendust. Mõnikord me libiseme sõnadest üle ja ei taipa nende taga olevat tähendust. Teinekord loeme või kuuleme teatud kirjakohti nii tihti, et nad võivad näida tavalistena ning me ei eristagi sinna peidetud erakordset sõnumit. Mõtiskleva palve eesmärk on see tähendus avada.

Me alustame ühe kirjakoha lugemisega. Soovitatav on liikuda edasi korrapärastatud viisil. Võib olla võime me lugeda Evangeeliumi mõne rea kaupa ning järgmisel päeval jätkata sealt, kus me pooleli jäime. Selline viis on hea, kui tahetakse järgida konkreetse evangelisti kirjutisi. Teine viis on järgida Missa päevalugemisi, mis on jaotatud kolme-aastasele tsüklile. See teine viis on hea, kui tahetakse lugeda liturgilisele aastaajale kohast kirjakohta. Kui sa teed nii kolme aasta vältel, oled sa lugenud läbi enamus piiblit. 

Loe kirjakohti palvevaimus – see tähendab nii nagu sa üritaksid imeda mahla välja puuviljast. Kõige parem viis selleni jõudmiseks on siseneda ise stseeni sisse. Aseta end stseeni ja alusta asjade vaatlemisega: milline on sotsiaalne atmosfäär? Kuidas ütlevad inimesed seda, mida nad ütlevad? Mille tõttu peaks keegi ütlema, mida üks või teine ütles? Kas on mõni kultuuriline põhjus, miks keegi teeb või ütleb midagi? Mida inimesed tunnevad?

Pea aga alati meeles, et lõppude lõpuks üritad sa teada saada, mis on Jumala sõnum loetud kirjakohas – ning kuidas see konkreetselt sind puudutab! See ongi mõtiskleva palve tuum.

Vestlemine

Kui sa oled lugemas, võib miski sulle näida  kummalise, naljaka või huvitavana. Peata lugemine ja jää mõneks hetkeks selle tundega. Küsi endalt, mis on imelik, naljakas või huvitav. Kui see täidab sind aukartusega, siis kiida Jumalat. Muidugi võid sa kasutada sõnu, aga sa võid ka lihtsalt keskenduda tema suurusele ja tea, et Jumal teab juba kõike, mis on sinu peas. Mõnikord ei suuda sõnad väljendada seda, mida sa ütlema pead, ning see ongi nii. Lase Pühal Vaimul end läbida sõnatute ägamistega. Kui kirjakoht täidab sind kahetsusega oma tegude pärast, siis peata lugemine ja palu andestust. Sa võid kasutada sõnu, aga mõnikord on tõesti vajalikud pisarad ja Kristus teab, mille pärast neid valatakse. Kui kirjakoht paneb sind muhelema või naerust pahvatama (mõned värsid on tõesti lõbusad, näiteks kogu Joona raamat oligi mõeldud naljakaks – kujuta vaid ette tõrksat prohvetit, kes põgeneb, kes neelatakse suure kala poolt alla ja oksendatakse välja samasse paika, kust ta oli alustanud), naudi seda ja täna Jumalat, et tal on huumorimeelt. Kui kirjakoht täidab sind tänumeelega, siis täna Jumalat tema heldekäelisuse ja tingimusteta armastuse eest.

Need ei ole ainsad võimalikud reaktsioonid. Üks ja sama kirjakoht võib erinevatele inimestele mõjuda erineval viisil; see võib isegi meid endid puudutada erineval viisil erinevatel aegadel. Peamine asi on jätkata mõtisklemist selle üle, mida Jumal sinule isiklikult öelda tahab sinu praeguses olukorras. Me võime samuti rääkida Maarjaga, pühakute ja inglitega, kes on innukad meid aitama, niisiis tunne end vabalt ka neid oma palvesse kaasama.

Pühendumus

Sa võid minna edasi-tagasi mõtisklemise ja vestluse vahel ning nii see peakski olema. Ometigi, ühes punktis oleks aeg lõpetada. Mõnedele inimestele meeldib määrata kindel aeg. Võib olla lõpetab algaja kümne minutiga ning edaspidi saab palveaega laiendada kahekümne või kolmekümne minutini, kui mõtisklev palve üha kodusemaks muutub. Mõni võib veeta terve tunni mõtisklevas palves – aga seda ei saavutata ilma ülesehitamiseta. Võib olla saad sa palvetada kahe 30-minutilise eraldatud osana.

Selles lõpppunktis oleks hea keskenduda ühele kindlale asjale, mis sind kõige rohkem puudutas. See võib olla inspiratsioon teha midagi, mida oled pidevalt edasi lükanud, või otsustus lõpetada halb harjumus, või lihtsalt omada suuremat kiindumust Jumalasse. Keskendu ja pühendu sellele, mis sind selle mõtiskluse juures puudutas. Otsusta seda teha, kui see on midagi, mida pead tegema. Küsi Jumalalt armu, kui sa seda vajad. Hea viis oma otsustuse praktikasse panemiseks, on see viia sisse oma tööplaani või päeva sotsiaalsetesse tegevustesse (või järgmise päeva, kui sa palvetad õhtul).

Oleks ilus lõpetada palvega. Hea palve on järgmine:

Oo, mu Jumal, ma tänan Sind heade otsustuste, kiindumuste ja inspiratsioonide eest, mida Sa mulle selles meditatsioonis andsid. Ma palun Sinult abi nende täitmisel. Minu Pärispatuta ema, Püha Joosep, minu isa ja isand, minu püha kaitseingel, paluge minu eest.

Harrasta mõtisklevat palvet

Me teame, et me ei saa olla mingis asjas head, kui me seda ei harrasta. Tõstjad ei saa tõsta koheselt väga raskeid koormaid. Selle asemel alustavad nad väikestest ja töötavad end järgemööda üles. Ka meie palveelus toimub samalaadne asi. Me peame palvetama igal korral paremini – meie palveelu ei saa olla praegusel hetkel samasugune nagu lapsepõlves. Meie palveelu peab olema täna parem, kui ta oli aasta tagasi. Me saame seda teha ainult siis, kui me palvetame tihti. Parim viis selle harrastamiseks, on seada igale päevale kindel palveaeg, nii nagu see oleks kokkulepitud kohtumine meie Issandaga.

Mõtiskleva palve materjalid:

On mõned ingliskeelsed raamatud koos Evangeeliumi kommentaaridega, abimaterjaliks meie mõistusele mõtiskleva palve ajal. Üks hea raamat on: 

The Better Part by Fr. John Bartunek 
(ISBN 978-0-9916038-6-2 published by Ministry 23, Amazon https://www.amazon.com/Better-Part-Christ-Centered-Resource-Personal/dp/0991603869/) 

See raamat jagab Evangeeliumi kirjakohad osadeks ning selgitab neid neljal viisil: Kristus, Issand; Kristus, õpetaja; Kristus, sõber; ja Kristus minu elus. Igas osas on samuti suunavad küsimused grupivestlusteks, ent neid saab kasutada ka privaatseks palvetamiseks. Raamatu lõpus on olemas juht liturgilise kalendri lugemistele.

Teine raamat on:

 To Know Christ Jesus by Frank J. Sheed 

(ISBN 978-1887593052, Published by Angelico Press, Nov. 21, 2013, or Amazon https://www.amazon.com/Know-Christ-Jesus-F-Sheed/dp/1887593055/)

Muidugi ei ole see ainus viis, kuidas olla mõtisklevas palves. Ent sa võid sellega alustada ning sedamööda, kuidas sa palveelus kasvad, võib ka palveviis areneda. Mõnikord võib mõtiskleva palve esile kutsuda mõni laul või religioosne maal, ja nii on hästi. Peamine asi on selles, et me ei tohi lakata palvetamast. See meenutab meile, et me oleme lapsed, kes sõltuvad oma Isast.

No comments:

Post a Comment