Wednesday, April 18, 2018

Korduma kippuvad küsimused: mis on eksortsism?

"Kurjade vaimude väljaajamine"  oli üks sagedasemaid tunnustähti, mida Jeesus maa peal viibides tegi. Sellest on juttu lugematutes evangeeliumi kirjakohtades. See oli nii tavaline, et tihti mainitakse seda koguni möödaminnes, sellele suuremat tähelepanu juhtimata. Tõsi, mõnele tähelepanuväärsemale juhtumile pühendati peaaegu terve peatükk (nt Markuse 5).

Tänapäeval ei tundu tegu olevat kuigi tavalise asjaga: pigem on see meie kogemuse järgi midagi, millest Hollywood väntab filme. Eksortsismi ehk kurjade vaimude väljaajamist nähakse peaaegu millegi mütoloogilisena. Mida peaksid kristlased sellest arvama? Kas enam ei ole vajadust kurje vaime välja ajada?

Tegelikkuses on eksortsism reaalne ning seda kasutatakse endiselt ning isegi üsna laialdaselt. Siiski on tõsi, et seestamine kurjade vaimude poolt pole enam nii laialdane, nagu see oli Jeesuse ajal. Põhjus peitub ilmselt selles, et Jeesus võitis ära "selle maailma vürsti", ning enam ei ole tal maailmas nii laialdast võimu. Aga seestamisi tuleb siiski ette, ning kuuldavasti mitte-kristlikel maadel juhtub seda sagedamini kui seal, kus Jeesuse kohalolu tabernaaklis on rohkem juurdunud.

See võib tekitada küsimuse, kas kristluse kadumine Euroopas ning uuspaganlusse langemine suurendab ka endistes kristlikes maades kurjade vaimude küüsi langemise ohtu? Tõepoolest tundub nii olevat. Kaudselt andis sellest tunnistust Benedictus XVI otsus tema valitsuse algusaegadel suurendada eksortsistide arvu igas piiskopkonnas. Sellel aastal kõlasid aga kuuldused, et Itaalias on eksortsisti sekkumist vajavate juhtumite arv lausa kolmekordistunud. Paavstlikus ülikoolis peeti seetõttu eksortsismi käsitlev konverents.

Kui see kedagi lohutab, siis piiskop Philippe sõnul pole Eestis väga suuri ja jõhkraid vaimude ja deemonite väljaajamisi olnud (2011. aasta intervjuu põhjal). Kuid Soomes on ette tulnud ka tugevamaid deemoneid.

Tõlgime järgnevalt mõned korduma kippuvad küsimused eksortsismi kohta USA piiskoppide konverentsi koduleheküljelt.

Mis on eksortsism?

Eksortsism on spetsiifiline palvevorm, mida kirik kasutab kuradi võimu vastu.

Kas eksortsism põhineb Pühakirjal?

Kuigi eksortsism põhineb Jeesus Kristuse teenistusel (Markuse 1:34,39; Luuka 4:35; Matteuse 17:18), siis eksortsismi formaalne rituaal ei põhine Pühakirjal, välja-arvatud psalmide ja Evangeeliumi kirjakohtade kasutamine, mis kaasati eksortsismi riitusesse selle arenedes.

Kuid on selge, et Issand Jeesus kaasa jüngreid enda missiooni ning läbi nende väljasaatmise jätkas eksortsistlikku tööd, mida Ta ise alustas (Matteuse 10:8, Markuse 3:14-15; 6:13; 16:17; Luuka 9:1;10:17). See oli töö, mida nad ei teinud eneste nimel, vaid selle Ühe nimel, kes selle neile andis. Seega eksortsismi töö jätkub Kiriku elus osana tavalisest hingehooldusest.

Kas on olemas erinevat liiki eksortsisme?
Eksortsismid jagunevad kahte liiki (või vormi). Lihtsad või väikesed eksortsismi vormid on kasutusel kahes kohas: esiteks kasutavad tavapärast eksortsismi nii ristimiseks ettevalmistujad, kirikusse vastuvõtmise riitus kui laste ristimise riitus; teiseks "Eksortsismi ja seotud palvete" lisa sisaldab rida palveid, mida usklikud võivad kasutada.

Teine liik on tõsine või "suur eksortsism", mis on riitus, mille võib läbi viia vaid piiskop või preester, kohaliku kirikuvõimu esindaja spetsiaalsel ja selgesõnalisel loal (kaanon 1172). See vorm on suunatud "deemonite väljaajamisele või [inimese] vabastamisele deemonlikust seestatusest" (Katekismus, 1673).

Millal ja kuidas viiakse vaevatud inimest eksortsisti juurde?

On soovitatav, et iga piiskopkond kehtestaks protokolli, kuidas vastata nende päringule, kes väidavad end olevat deemonite poolt ahistatud. Protokolli osana peaks toimuma hindamine, mis selgitab välja inimese tegeliku olukorra. Üksnes pärast põhjalikku uuringut, sealhulgas meditsiiniliste, psühholoogiliste ja psühhiaatriliste testide tegemist võib inimese viia eksortsisti juurde, saamaks viimast kinnitust deemonliku seestatuse kohta. Selguse huvides otsustab kirik, kas kogukonna liige on tõeliselt kuradi poolt seestatud, isegi kui indiviid väidab oma enda diagnoosi või psühhoosi põhjal, et ta on seestatud. 

Kui tihti suurt eksortsismi kasutatakse?

Suure eksortsismi sageduse määrab tõenäoline vajadus selle järgi. Sellepärast on piiskopkondliku protokolli kehtestamine oluline. Läbi sajandite on kirik ettevaatlikult hinnanud väidetavaid deemonlike seestatuse juhte. Põhjuseks ei ole keelata riitust neile, kes seda tõesti vajavad. Kuid kirik hoolib võrdselt sellest, et inimesed ei satuks kõmumentaliteedi kütkeisse ega tekiks teatud lisanäitemängu afääri. Kuigi tõelise deemonliku seestatuse juhte tuleb harva ette, peab nendega tegelema tasakaalustatud moel ning osutama vaevatud inimesele parimat hoolt. 
Mis vahe on suurel ja väikesel eksortsismil?

Kuigi mõlemad vormid on suunatud kuradi võimu vastu, siis suure eksortsismi riitust kasutatakse vaid siis, kui keegi on tõesti deemoni poolt seestatud, nimelt, kui kuradi kohalolek seestatu kehas ning kuradi võime seda keha juhtida on kindlaks tehtud.

Väike eksortsism tähendab palveid, mida kasutatakse, et kuradi ja patu mõju inimese elus murda, ükskõik kas katehumeenina ristimiseks ette valmistudes või püüdes ristituna saada üle kurja ja patu mõjust enda elus.

Kas teised koguduse liikmed peaksid juures viibima, kui eksortsismi kasutatakse?

See tekst soovitab tungivalt eksortsistil mitte töötada isoleeritult. Isegi kui harvadel juhtudel võib see olla vältimatu, peab üksinduses kasutatud eksortsismi praktikat tõrjuma iga hinna eest.

No comments:

Post a Comment