Thursday, May 10, 2018

Fulton Sheen: Jeesuse taevasseminek


Väljavõte auväärse piiskop Fulton Sheeni raamatust "Life of Christ", peatükist "The Ascension".

Kui Kristus oleks maa peale jäänud, oleks nägemine võtnud usu koha. Taevas ei ole usku, sest Tema järgijad näevad; seal ei ole lootust, sest kõik on nende omanduses; aga seal on armastus, sest armastus kestab igavesti! Tema hüvastijätt maaga kombineeris risti ja krooni, mis valitsesid Tema elu iga väiksemat detaili. Taevasseminek toimus Õlimäel, mille jalamil on Betaania. Ta juhatas enda apostlid läbi Betaania, mis tähendas, et nad läksid läbi Getsemani ja sellesama koha, kus Ta nuttis Jeruusalemma pärast! Mitte troonilt, vaid mäe pealt, mis kõrgus aia kohal, kus väändunud oliivipuud olid punased Tema verest, ilmutas Ta viimast korda enda jumalikku väge! Tema süda ei olnud kibestunud risti pärast, sest taevasseminek oli Tema ristilöömise vili. Nagu Ta ütles, pidi Ta kannatama selleks, et siseneda oma auhiilgusse.

Taevasse minnes ei loobunud Päästja oma lihalikust rüüst, millega ta oli rõivastatud, sest Tema inimloomus oli mustriks teiste inimloomuste tulevasele auhiilgusele, kes saavad Temaga ühendatud Tema elus osalemise kaudu. Suhe Tema lihakssaamise ja taevassemineku vahel oli sisemine ja sügav. Lihakssaamine ehk inimloomuse enda peale võtmine võimaldas Tal kannatada ja lunastada. Taevasseminek ülendas auhiilgusse sellesama inimloomuse, mida oli alandatud surmani.

Kroonimine maa peal taevassemineku asemel oleks piiranud inimeste mõtted Temast maapealsega. Kuid taevasseminek ülendas inimeste mõtted ja südamed tõusma kõrgemale maast. Tema enda suhtes oli sobiv, et inimloomus, mida Ta kasutas õpetamise, valitsemise ja pühitsemise vahendina, saaks osa auhiilgusest nii, nagu see oli saanud osa häbist. Oli väga raske uskuda, et Tema, kes oli kannatanud ja leinanud, oli armastatud Poeg, kellest Isal oli hea meel. Oli raske uskuda, et Tema, kes ei tulnud alla ristilt, võiks tõusta taevasse, või et hetkeline hiilgus, mis Temast paistis Muutmise mäel, kuulus talle alaliselt. Taevasseminek eemaldas kõik sellised kahtlused, viies Tema inimloomuse intiimsesse ja igavesse osadusse Jumalaga. 

Inimloomust, mille Ta enda peale oli võtnud, mõnitati kui prohvetit, kui tema silmad kinni seoti ja paluti öelda, kes Teda lõi; Teda mõnitati kui kuningat, kui Ta riietati purpurmantlisse ja Talle anti pilliroost valitsuskepp; ning viimaks mõnitati Teda kui preestrit, kui Teda, kes pakkus end ohvrina, kutsuti risti pealt maha astuma. Taevasse minnes pesti puhtaks tema kolmekordne amet õpetaja, kuninga ja preestrina. Kuid see puhtakspesemine viiakse lõpuni siis, kui Ta tuleb õigluses kui inimeste kohtunik inimloomuses, mille ta oli inimestelt võtnud. Mitte keegi, kelle üle kohut mõistetakse, ei saa kaevata, et Jumal ei tunne katsumusi, millele inimesed on allutatud. Juba Tema ilmumine Inimese Pojana tõestab, et Ta on võidelnud samasuguseid võitlusi nagu inimesed, ning kannatanud samasuguseid kiusatusi nagu need, kes seisavad Tema kohtujärje ees. Tema kohtuotsus leiab südametes otsekohe vastukaja.

Teine põhjus taevasseminekuks oli see, et Ta saaks taevas paluda enda Isa inimloomusega, mis on ühine kõigi ülejäänud inimestega. Nüüd saab Ta enda auhiilguse arme näidata mitte üksnes kui võidutrofeed, vaid kui eestkoste embleemi. Ööl, kui ta läks aeda, palvetas Ta nii, nagu oleks Ta juba Isa paremal käel enda taevases kodus; Ta tõi kuuldavale palve, mis ei kuulunud niivõrd surijale kui ülendatud Lunastajale:
Et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. (Johannese 17:26)
Taevas ei ole Ta mitte üksnes inimeste eestkostja Isa ees, vaid Ta saadab ka koos endaga Püha Vaimu kui inimeste eestkostja. Kristus Isa paremal käel esindab inimkonda Isa trooni ees, usklike juures elav Püha Vaim esindab neis Kristust, kes läks Isa juurde. Taevasse minnes toob Kristus meie vajadused Isa ette; tänu Vaimule tuuakse Kristus Lunastaja kõigi südametesse, kes Temasse usuvad.

Taevasseminek annab Kristusele õiguse võimsalt kosta surelike eest:
Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame! Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. (Kiri heebrealastele 4:15)

No comments:

Post a Comment