Tuesday, June 19, 2018

Emade palved

Avaldame kirja selle kohta, kuidas sai maailmas alguse emade palvegrupp. Selline palvegrupp tegutseb ka Eestis, Tartu koguduse juures, ning infot selle kohta saab küsida frantsiskaani õdede käest klaarakodu@gmail.com või telefonil 56937831. Varsti alustab ka analoogne grupp isadele. 

***

Kallid sõbrad!

Tahaksin teile jutustada sellest, kuidas emade palvegrupp alguse sai. Selles grupis käivad koos emad, kes soovivad koos palvetada oma laste ja lastelaste eest, samuti võivad selles osaleda kõik vaimsed emad.

Juba mõnda aega olime koos vennanaise Sandraga tundnud vajadust palvetada senisest suurema pühendumusega oma laste probleemide pärast. Sandra ärkas ühel ööl üles järgmiste sõnade peale: "Palveta oma laste eest!". See juhtus kaks korda nii. Mina lugesin Maranatha voldikut "Mida me küll oma lastele teeme" (mis on täis arve ja tõendeid selle kohta, milliste ohtudega meie lapsed tänapäeval silmitsi seisavad) ja sain aru, et ainus vastus on palve.

Me otsustasime alustuseks kuu aega koos palvetada. Seejärel kohtusime veel kolme emaga ja järgisime sealjuures korda, millest nüüd peetakse kinni kõikidel emade palvegruppide kohtumistel üle maailma.

Meie palvegrupi kohtumisi ette valmistades - paludes, et Issand meid juhiks ja hoiaks õigel teel - avasin ma piibli Jeremija 31:16-17. Isegi kui ma oleksin ka kogu piibli läbi vaadanud, ei oleks ma paremat salmi leidnud!

"Keela oma häält nutmast ja silmi pisaraid valamast, sest su teol on tasu, ütleb Issand, ja nad [lapsed] tulevad tagasi vaenlaste maalt. Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand, su lapsed tulevad tagasi oma maale" (Eesti Piibliselts, 1997)

Tundsin, et Issand pani mu südamesse kohe alguses teadmise, et tema on nagu ülemus ja meie nagu tema sekretärid. Tema juhib meid, avab kõik uksed ja juhatab inimesed meie juurde. Nii on see ka läinud (sageli kõige ebatõenäolisemal viisil). Meie ülesanne on olnud vaid palvetada ja kuulata. See on olnud meile suureks kergenduseks, sest oleme tundnud, et ta on võtnud koorma meie õlgadelt. Tema juhib meid tõesti igal viisil.

Kuigi me alustasime alles 1995. aasta novembrikuus, on sedalaadi palvegrupi idee jõudnud väga paljudesse riikidesse üle maailma, ehkki me pole seda kuidagi reklaaminud, vaid üksnes käinud sellest rääkimas, kui meid on kutsutud.

Emade palvegrupi kaudu oleme kogenud mitmesuguseid õnnistusi: paljud lapsed on tulnud tagasi Jumala juurde; leidnud töö- ja elukoha; naasnud koju pärast pikka eemalolekut (alles hiljuti räägiti meile emast, kes palvetas oma esimesel palvegrupi kokkusaamisel tütre eest, kellega ta polnud kohtunud seitse aastat; ja juba nädal aega hiljem leppisid nad ära. See on vaid üks näide paljudest). Meile on kõneldud ka sellest, kuidas laste tervis paraneb, nad lõpetavad narkootikumide tarvitamise; mitu nurisünnitust üle elanud emadel sünnivad lapsed; suhted paranevad.

Issand peab oma lubadust: "Paluge ja teile antakse."

Emad on meile rääkinud ka sellest, kuidas ühine palveosadus teiste emadega on õnnistanud ka nende enda elu. Nad saavad jagada oma valu kristlikus keskkonnas konfidentsiaalsel viisil ja tänu iganädalastele kohtumistele on neis tekkinud suur armastus ja osavõtlikkus.

Oma grupi kohtumistel asetame risti alla lauakese peale korvi. Sümboliseerimaks seda, et me anname oma lapsed Issanda hoolde, paneb iga ema sinna sisse paberketta oma lapse nimega ja palvetab tema eest. Sageli on suurepärane tervendav hetk, mil me mõistame, et Issand on võtnud meie mured enda kanda.

Meie palvegrupid on tavaliselt väikesed, koosnedes kahest kuni kaheksast emast.

Meilt on küsitud vallaliste naiste ja lasteta abielunaiste kohta. Meie palvegruppidesse on teretulnud kõik naised, kes soovivad palvetada laste eest. Meiega koos palvetavad kloostrites ka paljud nunnad!

Neil, kes soovivad alustada emade palvegrupi kohtumistega, palume kuu aega enne alustamist ettevalmistuseks palvetada, et Issand juhataks nad õigete palvekaaslaste juurde. Kui nad on katoliiklased, soovitame meditatiivset palvet Pühast Perekonnast: 3. rõõmurikas saladus - Jeesuse sündimine.

Emade palvegrupis osalemine on meile suureks trööstiks eriti seetõttu, et oleme ühenduses teiste emadega üle maailma ja et ka nemad palvetavad meie laste eest.

Ma usun, et meid on palve kaudu inspireerinud järgmised juhised:
rõõmusta emaduse üle,
tea oma kohustusi,
palu kaitset,
palu juhtimist,
palu leebust ja armastavat lähenemist,
ole tänulik selle eest, et me ei ole üksi ja et oleme vaid oma laste hingede ajutised kaitsjad, tea, et Jeesus armastab meie lapsi rohkem, kui meie suudame, ning ta tahab neid kaitsta ja enda tundmises kasvatada; ja kuna ta sekkub ainult siis, kui me seda palume, ootab ta väga meie eestpalveid oma laste eest,
oma laste eest palvetades peame mõtlema, mis oleks Issanda tahtmine, et paluda tema, mitte meie tahtmise sündimise eest.

Kõiki palvegrupi kohtumisi juhib Püha Vaim ja seetõttu on need iga kord veidi erinevad: vahel on rõhk ülistusel, vahel Pühakirja lugemisel ja kuuldu üle palvetamisel, teinekord jälle kulub rohkem aega murede jagamisele ja laste eest palvetamisele.

Meil võib igal nädalal olla erinev põhjus oma laste pärast palvetada, aga see võib olla iga kord ka üks ja seesama vana asi. Hea on pidada meeles Luuka 11:5-13 kirjeldatud mõistujuttu ootamatust külalisest ja olla pidevas palves. Selle kaudu kasvame ise, kogedes järjekindluse armu. Me peame mõistma ka seda, et meie palvetele vastatakse alati - võib-olla mitte küll viisil, mida ootame, kuid parima tulemusega - et meie laste elus sünniks Issanda püha tahtmine.

Palvegrupi kohtumisel võivad emad jagada teistega väga isiklikke asju ja neile on oluline teada, et kõik, mida nad räägivad, on konfidentsiaalne. Seda kinnitab palvegrupi juht igal kohtumisel.

Kohtumiste korraldamise hõlbustamiseks on olemas raamatuke "Emade Palved". Kui tahaksid endale ühte selle eksemplari, soovid saada uudiskirja vms, võta meiega ühendust.

Armastusega Jeesuses,

Veronica

Veronica Williams
Mother Prayers of the Solace Community
P.O. Box 416, Sevenoaks, Kent TN14 6WE
Great Britain
e-mail: office@mothersprayers.org
Tel. 0044(0) 1959 532 505

Meile esitatud küsimusi

1. Milliseid ettevalmistusi peaksime enne palvegrupi moodustamist tegema?

Soovitame teil kuu aja jooksul enne esimest kohtumist palvetada, et Issand juhiks teid ja teie gruppi. Ta juhatab teised emad teie juurde. Selline ettevalmistus on olnud suureks õnnistuseks.

2. Kus me peaksime kohtuma?

Parim paik kohtumiseks on kellegi kodu. Seal on tavaliselt pingevabam keskkond, kus inimestel on parem oma muredest rääkida. Siiski kohtuvad paljud grupid rõõmuga ka kirikus.

3. Milline on sobivaim grupi suurus?

Emade palvegrupp on meile kingitud selleks, et saaksime aidata nii emasid kui ka lapsi. Nendel kohtumistel saame truvaliselt oma murekoormat kergendada, teades, et kõik, millest räägime, on konfidentsiaalne. Kuna me tunneme ennast oma probleemidest rääkides vabamalt siis, kui kohal ei ole kuigi paju inimesi, soovitame moodustada väikese palvegrupi, kus on kaks kuni kaheksa liiget. Suuremas grupis võib olla raske oma muresid jagada.


4. Kui sageli peaksime kohtuma?

Soovitame kohtuda igal nädalal - see üks tund nädalas on hästi veedetud aeg. Nii näitame Issandale, et oleme tõsiselt otsustanud oma laste eest palvetada. Samuti on see aeg, mil saame teisi nende raskustes toetada.


Mõne aja möödudes märkate, et emade palvegrupis osalemine ei ole enam kohustus, vaid tõeline rõõm. Paljud ütlevad, et nad ei raatsi nendelt kohtumistel lahkuda.

5. Kas peab olema ise ema, et grupiga ühineda?

Emade palvegrupp on kõigile emasüdamega naistele. Meie jaoks ei ole vahet, kas liikmeks on bioloogiline ema, vallaline naine või lasteta abielunaine. Kõik on teretulnud!

6. Kas mehed võivad koosolekutest osa võtta?

Nagu me kolmanda küsimuse vastuses selgitasime, on palvegrupi kohtumised emade jaoks tihti koht, kus nad saavad oma murekoormat kergendada ja sageli valavad nad palju pisaraid oma valust rääkides. See on väga tervendav kogemus. Meeste juuresolekul ei pruugi nad nii avatud olla. Oleme alati valmis meeste eest nende laste pärast paluma ja aeg-ajalt kutsume abikaasasid või isade palvegrupi (Isade Palved) liikmeid erilistele palvepäevadele. Kui te sooviksite rohkem teavet isade palvegrupi kohta, siis kirjutage raamatukeses "Emade Palved" toodud aadressil Solace'i kogukonnale.

7. Miks see ei võiks olla lapsevanemate palvegrupp?

Oleme teinud lihtsalt seda, mida Issand on meie südamesse pannud. Nüüdseks oleme aga ka näinud, kui tähtis on eraldi gruppides kooskäimine.

Sarnaselt naistega, kelle jaoks võib olla raske oma tõelisi tundeid meeste juuresolekul näidata, on mõned mehed meile rääkinud, et nad palvetavad teisiti, kui kohal on ainult mehed, ja tuneksid end kammitsetult, kui kohal viibiksid ka naised.

Abielupaaridele on olemas palju palvegruppe. Kiitus Issandale! Kui kõik palvegrupid oleksid sarnased, tunneksid vallalised, lahus elavad, lahutatud või leseks jäänud naised end kõrvalejäetuna. Emade palvegrupis valitseb tõeline kokkukuuluvustunne.

8. Kas keegi peaks palvegruppi juhtima?

Meie arvates on hea, kui üks liige juhib gruppi ja tagab selle, et igas olukorras järgitaks konfidentsiaalsuse ja nõuandmisest hoidumise põhimõtet. Sama inimene peaks juhtima aruteluks muutunud meditatsiooni taktitundeliselt taas õigele rajale. Tema peaks olema ka see, kes võtab ühendust oma riigi koordinaatoriga ja annab teada palvevastustest või tekkinud probleemidest.

Mõnikord öeldakse: "Oi ei, ma ei ole juhitüüp" ja kardetakse seda ülesannet enda peale võtta. Minu arvates on see tavaliselt hea märk sellest, et see inimene laseb end juhtida Pühal Vaimul ja hakkab seda raamatukest (mis on meie arvates Issandalt meile antud) õigesti kasutama.

9. Kas ja kus peaksime oma palvegrupi registreerima?

Meil oleks väga hea meel kuulda teie uuest grupist! Palun andke meile teada, millal ja kus selle kohtumised toimuvad. Aadressi leiate raamatukese "Emade Palved" tagakaanelt. Paneme teie palvegrupi oma nimekirja, et saaksime teid palves toetada. Kui te vastu ei ole, saame jagada selle kohta infot neile, kes soovivad leida endale lähimat palvegruppi.

10. Kuidas peaksime raamatuket kasutama?

Raamatukese kolmandalt leheküljelt leiate üheksa lihtsat üksteisele järgnevat palveteemat. Selles järjestuses loevad palveid kõik emade palvegrupid üle maailma.

Nagu me juba varem mainisime, tunneme, et selle raamatukese ülesehituse andis meile Issand palve kaudu, seega soovitame kõigil gruppidel neid palveid kasutada.

Kuid kuna me palume kohtumise alguses, et Püha Vaim meid juhiks, peame olema avatud tema juhtimisele. Sageli lisab mõni palvegrupi liige palve, mis on talle südamesse pandud.

Raamatus olevad palved on ettevalmistavad, juhatades hetkeni, mil ema palvetab risti all ja, asetades oma lapse nimega paberketta korvi, usaldab sümboolselt oma lapse Jeeuse kätesse.

Sel hetkel laseb ta oma muredest lahti. Kõik selle hetkeni viivad palved on olulised. Pärast iga palvet võiks olla lühike paus. Sellel ajal võib olla lihtsalt vaikselt, aga kui keegi soovib, võib ta lisada spontaanse palve või laulda mõne kirikulaulu. Peamine on see, et kõik võivad jagada vabalt kõige, mida Püha Vaim neile ütleb - jäädes siiski raamatukese teemade raamesse -, või olla selle lühikese pausi ajal vaikselt.

Raamat on kirjutatud kõikide kristlaste jaoks, olenemata nende usutunnistusest, kuid väga hästi sobib see just katoliiklastele või teistele kirikutele, kellel on suhe Neitsi Maarja, Jeesuse emaga, et paluda tal nende palvega ühineda.

Väga oluline on olla mõistev kõigi oma grupi liikmete suhtes ja hoiduda solvamast neid, kes ülistavad Jumalat teisiti.

Emade palvegruppides palvetame koos ja täname Jumalat kõikide asjade eest, mida jagame ühiselt, jättes erinevused Püha Vaimu hooleks, kes tegeleb nendega omal ajal ja viisil.

Mõnikord pühendame mõnele palvele rohkem aega kui teisele ja seega on iga kohtumine veidi erinev.

Eriti tähtsal kohal on kiituslaulud ja igaüks võib kohtumisele kaasa võtta neist oma lemmiku. Issanda kiitmine on õige ja hea - talle meeldib see isegi siis, kui me viisi ei pea!

Piiblisalmi lugedes võime valida sellise kirjakoha, mis on nädala jooksul eriliselt meie tähelepanu köitnud, ja mõtiskleda selle üle. Ent me võime ka avada piibli juhuslikust kohast ja paluda Püha Vaimu juhtimist.

Meie kogemus on see, et kõige õnnistatumad on grupid, kes on kohtumistel etteantud korda järginud.

11. Kas lisaks raamatukeses esitatud palvetele võib kasutada ka teisi palveid?

Võib küll, kuid kandke hoolt selle eest, et teiste palvete peale ei kuluks liiga palju aega, et me ei kiirustaks oma lapsi Jeesuse risti alla tuues ega jätaks põhipalveid lugemata.

12. Kas laste nimedega paberketaste kasutamine on vajalik?

Me usume, et meid juhitakse emade palvegruppide kohtumisel kõikides aspektides, nii üldpõhimõttes kui ka üksikasjades. Oleme alati paberkettaid kasutanud. Seda võib näha kui ema armastust oma lapse vastu, mis on nagu ring - sellel ei ole lõppu ega algust.

Kui kõik grupid järgivad kohtumistel sama korda, hoiab see meid üksteisega osaduses.

Kui teil on raske kettaid hankida (ja neid on üsna tüütu välja lõigata), siis palun võtke ühendust meie koordinaatoriga, kes saadab teile kettad.

13. Kuidas me paberkettaid kasutame?

Me kasutame iga lapse kohta ühte ketast. Kui ta abiellub, kirjutame ketta samale küljele tema abikaasa nime ja teisele küljele nende laste nimed. Kui keegi emadest on nurisünnituse või abordi tagajärjel oma lapse kaotanud, võib ta paluda Pühalt Vaimult nime oma sündimata lapsele (esimene nimi, mis talle südamesse tuleb) ja kirjutada selle kettale, sest ka see laps on osa selle naise perekonnast. Emadele, kes leinavad veel oma kaotatud last või kahetsevad, pakub see lohutust ja võimalust tervenemiseks.

Issand tahab tervendada murest murtud inimesi.

Me võime teha ketta ka oma abikaasale ja ristilastele.

Me soovitame ka igaühel valida üks oma vaimulikkonna liige oma vaimseks lapseks, et aidata teda oma palvetega, ja panna ka tema eest ketas risti alla.

Sageli paluvad teised emad, et me palvetaksime nende laste või tuttavate eest, kes vajavad eestpalvet. Neid nimesid me kettale ei kirjuta (oma murede üleandmine risti all on väga isikik sündmus meie jaoks), kuid me paneme need kirja, loeme igal nädalal uued eestpalvet vajad inimesed ette ega unusta üles kirjutamast ka palvevastuseid.

14. Mida me teeme ketastega pärast kohtumist?

Me jätame kettad korviga sinna majja, kus kohtumine toimub. Järgmise kohtumise alguses otsib igaüks oma laste nimed välja ja paneb need jälle Kristuse ette.

15. Kui me jätame esimesel kohtumisel oma lapsed Jeesuse hoolde, siis miks me peame seda igal nädalal uuesti tegema?

Kuigi me anname palvegrupi kohtumistel lapsed Jeesuse hoolde ja tunneme rõõmsat vabanemist, võime paari päeva pärast hakata jälle muretsema. Seega peame igal nädalal uuesti pühenduma ja uuesti loovutama. See meenutab meile, kuhu meie lapsed kuuluvad ja kus neil on turvaline.

16. Kas me peaksime nõu andma, kui mõni ema oma probleemidest räägib?

Meie ülesanne ei ole nõu anda, selleks ei ole meil ju vajalikku ettevalmistust. Halba nõu andes võime palju kahju teha. Me ei pruugi kõiki asjaolusid teada. Kuid eelkõige ei kanna see emade palvegrupi vaimsust. Oma kohtumistel me palume: "Issand, ma annan oma lapsed ja oma probleemid täiesti sinu hoolde. Sina saad asju muuta, mitte mina. Ma jätan kõik sinu hooleks." Kui me nüüd hakkame üksteisele nõu andma, ütleksime aga tegelikult: "Issand, ma korra proovin - äkki saan mina ka aidata?" Nii anname oma probleemi talle üle ja võtame kohe jälle tagasi.

17. Milline on vaimuliku roll emade palvegrupis?

Riigi koordinaator võib paluda vaimulikul ühineda Solace'i heategevusliku kogukonnaga, kui ta on veendunud, et too mõistab selle teenistuse vaimsust ja iseloomu. Vaimuliku ülesanne on osaleda Solace'i kogukonna töös ja tagada see, et meeskond järgiks emade palvegrupi põhimõtet, alistudes Issanda tahtele täies lihtsuses ja rõõmsas kuuletumises.

Ta aitab koordinaatoril korraldada üritusi, kus kõik palvegrupid kohtuvad, peab võimaluse korral Missat ja võtab pihile.

Kui võimalik, osaleb vaimulik igakuisel meeskonna kohtumisel ja kaks korda aastas toimuval koordinaatorite kohtumisel. Samuti võiks riigi Solace'i kogukonna vaimulik osaleda riiklike ja piirkondlike koordinaatorite pühendusteenistusel.

Vaimulikud ei osale kohalikel emade palvegruppide kohtumistel, sest see võib takistada emasid jagamast ega ole osa algsest palvegrupi mõttest.

Väike raamatuke "Emade Palved" on olemas eesti keeles

No comments:

Post a Comment