Friday, September 21, 2018

Raamatuesitlus 24. septembril: "Jumalast säutsudes"

Esmaspäeval, 24. septembril kell 16.00 esitleb Hollandist pärit preester isa Michel Remery Theatrumi kohvikus (Vene tn 14) oma rahvusvaheliselt populaarset raamatut ‘Jumalast säutsudes’. Tegemist on 18 keeles ilmunud raamatuga, mis selgitab katoliku usku, vastab tänapäeva noorte põletavatele küsimustele usu, Jumala, Piibli ja katoliku kiriku kohta, tehes seda noortele mõistetavas selges ja kaasaegses keeles. 

Peale esitlust on pühapäevakooli ja usuõpetuse õpetajatel, noorte töö tegijatel ning katehhistidel võimalik kohtuda isa Michel’iga, et avastada oma tööks kasulikke meetodeid. Kohtumisele on oodatud ka kõik noored, kes soovivad noorte gruppi juhtida, kuid kellel puudub varasem kogemus või ei tea, kuidas alustada. Kohtumine toimub vahetult peale esitlust u kell 17:00-18:00 hubases õhkkonnas Theatrumi kohvikus.

Isa Michel Remery raamat „Jumalast säutsudes“, mille on eesti keelde tõlkinud Johanna Aus ja Marge Paas ning toimetanud Mari Klammer, vastab 200le noorte poolt esitatud küsimusele. Üritamata edasi anda üksnes kuiva ja teoreetilist teavet, edastatakse vastused kaasaegses keeles, atraktiivselt (pildi ja video toetus) ja lühikeste sõnumitena neile, kes põlgavad  pikki tekste, kuid samal ajal pakkudes lisalugemist neile, kes tahavad sügavamale minna.

“Jumalast säutsudes” eesmärk on näidata usu loogikat ja demonstreerida, et kõik on seotud Jumala armastusega. Samuti julgustada igaühte külastama oma kohalikku kogudust, osalema kogukonna elus ja hoolitsema abivajajate eest.

Isa Michel on väga huvitatud, et kohtuda peale raamatu esitlust pühapäevakooli õpetajatega, usuõpetuse õpetajatega, noorte töö tegijatega ning katehhistidega. Lisaks raamatule kasutavad katehhistid ja noortejuhid mitmetes riikides erinevaid Tweeting with GOD tööriistu, nagu mobiili äpp, koduleht, sotsiaalmeedia ning käsiraamat. 

Käsiraamat pakub noortetöö tegijatele üksikasjalikke juhiseid koos väärtuslike näpunäidetega, mis vastavad iga grupijuhi vajadustele. Praktilised nõuanded on illustreeritud koos selgitusega. Käsiraamatust leiab konkreetseid ja interaktiivseid viise arutelu julgustamiseks. Selles juhendis leiate ka teemasid, mida arutada ja näpunäiteid arutelu modereerimiseks. Lisaks täielikult välja töötatud seansid konkreetsete teemade kohta, mis sisaldavad sissejuhatust, näidistekste, ajagraafikuid, arutelu alustamist käsitlevaid küsimusi, viiteid lugemismaterjalidele ja lühikest videot, mis sageli esitleb teemat uues valguses. 

Mitmetes riikides on Jumalast säutsudes raamat ja käsiraamat arvatud ametlike õppematerjalide hulka, mida kasutatakse riiklikes koolides usuõpetuse tundide läbiviimisel.

Kui teil on aega ning huvi avastada rohkem erinevate tööriistade kohta, mida oma töös kasutada, olete oodatud isa Michel’iga kohtuma. 

No comments:

Post a Comment