Wednesday, May 20, 2020

Eesti katoliku ajaloo videokonverentsi ettekanded

9. mail toimus interneti vahendusel eesti katoliku ajaloo teemaline konverents. Täies ulatuses saab seda järgi vaadata aadressil https://button.ut.ee/b/hei-j2p-m6p. Järgnevalt toome välja eraldiseisvad ettekanded.

Dr Lambert Klinke: “100 aastat Eesti Apostellikku Administratuuri: Necrologium ja Catalogus Sacerdotum”

Dokumentidega, mida ettekandes tutvustatakse, saab tutvuda alljärgnevate viidete vahendusel:

Necrologium - https://docdro.id/QFlChTZ
Catalogus Sacerdotum - https://docdro.id/68sdK43


 
Mag Toomas Abiline: “Kaks tähtpäeva: 220 aastat Tallinna katoliku koguduse asutamisest & 90 aastat esimese reformatsioonijärgse Eestis ordineeritud preestri, Leon Abraitise surmast”


Prof Katrin Laur (Kölni Meediakunsti Akadeemia): “Kadunud preestrid”


Maarja Kaplinski: “Kolme missa eest kolm latti, kana ja kott kartuleid.”


Mag Kalev Kask: „Katoliikluse kajastusi eesti Vikipeedias“

Ettekande jaoks ettevalmistatud slaide saab näha siit: https://docdro.id/0hwNtmv


Dr Ingmar Kurg: “Eesti katoliiklik usukeel 1920-30 aastatel”

Ettekandes kasutatud dokumenti saab vaadata siit: https://docdro.id/xHxaFet2 comments:

 1. L.+J.+C. Tere kòikidele.
  Kaugelt nurga inimestel on òigus hiljem omade mòtisklustega lavale astuda? Sooviksingi tànada toimetust tehtud tòò eest ja meile tànulikele lugejatele kuulamiseks vaatamiseks ettevalmistamise eest. Kuna aga kàesolev platform on piiratud alustan kohe.
  Òigeusklike eestlaste seas, vàhemalt minu teada,ei tegeleta kunagi oma , venelastest vaimulike esiisade,eestlaste òigeusklikeks pòòrajate kritiseerimisega. Neile on nad lugupeetud ja aulised mehed.Vaatamata sellele, et need , eestlasi, òigesti kummardamise usku ja seda veel vene stiilsesse pòòrasid.
  Millegipàrast aga, mitmed ,eriti, viimasel ajal pòòrdunud konvertiidid,ilmutavad oma sònavòtudes teatud alavààrsuskompleksi, rààkides meie vaimulike esiisade,kelledest mitmed said usutunnistajteks, eesti keele taseme piiratusest, nende inimlikest nòrkustest ja , mis eriti kurb sellest, et nad Jeesuse Kristuse Enda rajatud,pùha Katoliku Kiriku liikmetena andsid kòik,jàrgimaks oma Taevase ùlemkarjase kàsku, minna maailma pòòramaks,Tema Kiriku karja liikmeteks kòik rahvad, kaasa arvatud eestlased.
  Kaalutledes selle fenomeni ùle, màrkad tahtmata, et mitmed oma kònepruugilt ja maneeridelt ilmutavad Vennastekoguduse liikumise vaimsust, millest làhtuvatest kalduvustest ja eelarvamustes nad ka pùha Kiriku liikmetena veel lahti ei ole saanud.
  Ùhe nàitena , nende hulgast paistab olema isand Ingmar Kurg.Teades tema loisystlikest kalduvustest, milline on omakorda seotud tyrrellistlikega, millised annavad oma òònestava mòju mòistad, et ka need intellektuaalsed hoiakud màngivad rolli ,tema kui katoliiklase mòtlemises. Tyrrellistlik/loisystlik/kùngilik pòlglik hoiak Kristuse pùha Kiriku missioni tegevuse suhtes, pressib vàlja peaaegu igast tema sònavòtust.
  Kuid , sellele vaatamata tahan ka isand Ingmarit tànada , mulle antud vaimulik-luulelise elamuse eest. Konverentsi lòpuks luges ta ùlimalt ilmekalt p.Fransiskus Xavieri imelist, eestistatud luuletus. Tòeline pàrl. Aitàh veelkord. Teise osana esineksin oma isikliku tunnistusena.

  ReplyDelete
 2. L.+J.+C.
  Andes tunnistust oma enda tagamaadest, pean ùtlema,et olen,nii palju kui tean eestlane. Eesti/Maarjamaal ùles kasvanud,seda nòukaaja `viljastavates`tingimustes. Kuid kui usu valiku tegin, ei teinud ma seda, làhtudes mingitest `keeldude ja ettekirjutiste (talmudistlikust)kultuurisùsteemist`,vaid kùsimusest ,millise Kiriku on rajanud Jeesus Kristus-inimese Pààstjana? Kui selle avastasin,jàtsin maha EAÒK,mille ùhes kogudusekooris ma juba laulsin, olemata kùl veel EAÒK liige ja liitusin Kristuse usutàiust esindava seltskonnaga Vene tànaval.
  Tunnistan, et asjaolu, et Katoliku Kirik ei vòtnud ùle protestantliku teoloogiat , ega selle vorme, ei keeles ega muus, oli ka otsustav faktor minu otsuse tegemisel. Minu jaoks on protestantism, Jumala poolt loodud ùhiskonnasùsteemi vastu ùlestòusmise ja selle hàvitamise hoiak.Nagu Pùhim Pààstja on ùtelnud:"Te tunnetate Tòe(tàiuse) ja see teeb teid vabaks". Muuhulgas vabastab see ka vàljaspool Kristuse ùhiskonda oleva `kultuuri keeldude- ja ettekirjutistesùsteemi`talmudistlikust vanglast.Kristuse pùha sùsteem muudab olemas oleva sùsteemi eluandvaks, ei sùlita kedagi ega midagi vàlja, vaid muudab olemasoleva, armukinkide làbi, ùllamaks ja eluandvamaks.Seda kòike meie pùhad vaimulikud esiisad meile Maarjamaale ka tooma tulid. Olgu Kòigevàeline Inimesearmastaja selle eest lòpmata tànatud.Samuti ei valinud ma òigestikummardamiseusku, kuna ka see on Kristuse usutàiusest omale meeldivad palad valinud,samas mòned hùljanud.
  Poolakad, kes on minuga kohtunud, on pidanud kuulma minu tunnistust sellest, kuivòrd tànulik olen ma nende esiisadele, kes sòduritena Tallinnas,taotlesid Vene tsaarivalitsuse ametlikelt omale kogudust Tallinnasse. Tànu neile olen ma Koju jòudnud.
  Lugupidamise ja tànuga.

  ReplyDelete