Wednesday, October 18, 2017

Jumala tahte litaania

Jumala tahte litaania palvetamiseks kõigile, kelle ees on rasked või kaalukad otsused ning kes soovivad kogu südamest toimida nõnda, nagu Jumal nende elule ja õnnele on ette määranud.

Jumala tahte litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Oo, Jeesus Kristus, halasta.
Oo, Jeesus Kristus, halasta.
Issand, halasta.
Issand, halasta.

Taevane Isa, Sinu tahtmine sündigu siin maa peal nõnda nagu taevas.
Jumalik Sõna, Sinu tahtmine sündigu siin maa peal nõnda nagu taevas.
Püha Vaim, Sinu tahtmine sündigu siin maa peal nõnda nagu taevas.
Armastusväärne Kolmainus, Sinu tahtmine sündigu siin maa peal nõnda nagu taevas.

Jumala tahe, lõputult püha, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, lõputult õiglane, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, lõputult täiuslik, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, lõputult õige, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, läbitungimatu oma määrustes, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, lõputult armastusväärne, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, mis on kõikvõimas, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, mis teeb kõike tarkuses, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, millega pühakud on igavesti hõivatud, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, kõigi õiglaste hingede toit, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, ustavate südamete armastus, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, mis annab igale asjale oma hinna, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, meie teenete mõõt ja tegude hind, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, meie hinge rõõm ja magusus, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, meie jõud ja meie kindlus, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, meie lohutus ja meie puhkus, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, ravim meie haigustele ja selle elu hädadele, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, meie lootus ja meie tugi surmas, – valitse täielikult meie üle.
Jumala tahe, mille valitsus on meie ainuke eesmärk, meie pääste, meie usk, – valitse täielikult meie üle.

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad – halasta meie peale, Issand.
Jeesus Kristus – kuule meid.
Jeesus Kristus – võta meid kuulda.

Palvetagem:
Kõigeväeline Issand Jumal, kes Sa oled ülimalt hea ja lõputult tark; selle täiusliku alistumise teene läbi, millega Jeesus Kristus, meie Päästja, võttis vastu oma Kannatuse karika, tema jumaliku Ema alluvuse läbi sinu Pühale Tahtele, ning Püha Joosepi täiusliku kuulekuse läbi kõigile Sinu käskudele – kingi meile armu täita kuni meie elu viimse hetkeni Sinu pühimat, õiglaseimat ja armastusväärseimat tahet igas asjas, nii nagu see täitub taevas. Aamen.


No comments:

Post a Comment