Monday, October 16, 2017

Kas Fatima Jumalaema ilmus moslemite pööramiseks?

Tõlgime Scott Smithi lühendatud kujul blogipostituse

Kas te teadsite, et ka moslemid austavad Maarjat? Et ka nemad usuvad pärispatuta saamisesse? Et moslemite ikooniline palveasend on seotud Maarjaga? Ning kõige enam, et see polnud juhus, et Jumalaema ilmus Portugalis just Fatimas?

Hereesia, mis ei kadunud

Hilaire Belloc, inglise-prantsuse päritoluga kirjanik, kirjeldas islamit kui hereesiat. Kui see on tõsi, kirjutas auväärne Fulton Sheen, on islam "ainus hereesia, mis kunagi ei kadunud". Sheen jätkab, et [Sheen, Fulton, The World’s First Love]:
"[Teised hereesiad] elasid läbi võimsushetke, siis juhi surma järel lagunesid doktrinaalselt ning viimaks haihtusid ebamäärasesse sotsiaalsesse liikumisse. Kuid islam on ikka veel enda esimeses faasis. Pole olnud kunagi aega, kus see oleks kahanenud, ükskõik kas järgijate arvu või nende innukuse poolest."
Me peaksime kahtlemata sellele tähelepanu osutama, eriti arvestades kristluse allakäiku lääneeuroopas. Kristluse katsetused moslemeid pöörata - isegi pühakud Assisi Franciscus ja Ignatius Loyola takerdusid enda katsetes - võib suuremas osas pidada läbikukkumisteks. Miks nii?

Osa põhjusest on see: kristlusesse pöörduv moslem oleks vähemalt moslemi enda meelest nagu juutlusesse pöörduv kristlane. Moslemid usuvad, et neil on viimane ja määrav Jumala ilmutus, et Jeesus oli üksnes prohvet, kes kuulutas ette Muhamedi tulemist, kes oli Jumala viimane tõeline prohvet. Kuigi nende jaoks võib kristlaseks saamine näida sammuna tagasi, oli Muhamed kõigest Allahi prohvet ja mitte Allah ise. Jeesus on aga nii Jumal kui inimene. Seega tegelikult on islam samm tagasi, Jeesusest Ristija Johanneseni, viimase prohvetini. 

Fulton Sheen usub kindlalt, et islam lõpuks pöördub, kuid mitte misjonäride töö ega kristluse õpetuse läbi. See toimub läbi "moslemite kutsumise Jumalaema austamisele".

Koraan ja Neitsi Maarja

Neitsi Maarjal on Koraanis ülendatud positsioon kui ainsal naisel, keda nime poolest nimetatakse. Koraan viitab Maarjale seitsekümmend korda ning isegi nimetab teda suurimaks kõigi naiste seas.

Kuigi tagasi lükatud mitmete protestantide poolt, eriti Jean Calvini järgijate seas, kiidab Koraan kogu südamest heaks sellised Maarjat puudutavad doktriinid nagu pärispatuta saamine, neitsiks jäämine terveks eluks ja taevasse võtmine. Ainuüksi Koraani üheksateistkümnes peatükk sisaldab neljakümmet üht värssi Jeesuse ja Maarja kohta. Seal kaitstakse Maarja neitsilikkust niivõrd jõuliselt, et juutide hukkamõistmine kirjutatakse nende laimujuttude arvele, mida nad räägivad Neitsi Maarja vastu.

Teatud Koraani tekstikohad vihjavad, et Muhamedi allikaks võis olla apokrüüfiline Maarja sünnievangeelium. Mõlemad tekstid kirjeldavad Püha Anna kõrget iga ja viljatust, kuigi Piiblis Püha Annat isegi ei mainita. Kuid Koraan koguni tsiteerib Püha Annat pärispatuta saamise kohta ütlemas: "Minu Isand, ma olen tõotanud Sinule selle, mis minu üsas on, pühendunult, nii et aktsepteeri minult." (Koraan 3:35) Ning hiljem, Maarja sündides hüüab Püha Anna: "Ja ma otsin Sinu kaitset temale ja tema järeltulijatele väljaheidetud saatana eest!" (Koraan 3:36) See näib olevat viide Esimesele Moosese raamatule 3:15, kus Jumal kuulutab ette, et tuleb naine, kes on oma algusest peale Saatana vaenlane.

Kui Püha Joosep küsib Maarjalt, kuidas Jeesus ilma isata eostati, vastab Maarja nii [moslemite traditsiooni kohaselt; koraanis seda ei leidu]:
Kas sa ei tea, et Jumal lõi nisu ilma seemneta, ning pani oma väe läbi kasvama puud ilma vihmata? Jumal pidi vaid ütema, 'Saagu nii', ja see sai.
Sayyida

Koraan kirjeldab ka ingli kuulutust, külaskäiku Eliisabeti juurde ja Jeesuse sündimist. Ingleid kujutatakse Õndsale Emale ütlemas [Koraan 3:42]:
Oo, Maarja! Jumal on valinud sinu ning on sind puhastanud, ja Ta on valinud su üle kõigi naiste kogu inimkonnast”.
Üle kõigi naiste kogu inimkonnast! See meenutab Eliisabeti pöördumist Maarja poole, "õnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili". Samuti kinnitab see (ja tegelikult tõestab) Maarja enese väidet: "Nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved". Kui Maarja ütles "kõik sugupõlved", siis kas ei olnud imeline, et tema väide pidi hõlmama rohkem kui kristlust? Kahte maailmareligiooni?

Moslemite jaoks on Õnnis Ema tõeline "Sayyida", või "emand". Tema ainukesed rivaalid oleksid Muhamedi tütar Fatima ja tema naine, keda koos Maarjaga loetakse islami ajaloo nelja suurima naise hulka - huvitaval kombel Muhamedi ema selles nimekirjas ei ole.

Igal juhul, pärast Fatima surma kirjutas Muhamed, "Sind kutsutakse Paradiisis kõigi naiste seas õndsaimaks, pärast Maarjat". Fatima ise olevat öelnud, "Ma ületan kõiki naisi peale Maarja".

"Sayyida" ei ole Õndsa Ema ainus tiitel islami religioonis. Talle on antud ka nimed "Qānitah" ja "Siddiqah". "Siddiqahiks", mis tähendab "tema, kes tunnistab tõest" või "see, kes usub", kutsutakse Maarjat koraanis kahel korral.

Ja palvežestidest tulenevad veel vähemalt kaks Maarjalikku nimetust. Need on "Rāki’ah", mis tähendab "tema, kes kummardub maani Jumala teenimisel", ja "Sājidah", "tema kes viskub Jumalat kummardades maha". Koraan väidab [3:43]: "Oo, Maarja! Ole pühendunult kohusetundlik oma Isandale, ja alistu, ja ole alandlik koos nendega, kes on alandlikud." Vastavalt mõndadele islami õpetlastele on "Ruku" (maani kummardamine) Salaahis (moslemite palves) palvetamise ajal tulenenud Maarja eeskujust. See on asend, kus käed, põlved ja otsmik kõik puudutavad maad. See on kõige alandlikum poos, milles on võimalik Issanda ees olla, Loojale alistumise ja alandlikkuse siiras märk.
    
Kas see pole imeline? Palve ja anumise asend, mis meie jaoks defineerib moslemeid, tuleb tegelikult Neitsi Maarjalt!

Teatud Maarjale omistatud tiitlid rõhutavad Maarja puhtust patust, nagu näiteks "Tāhirah" ("tema, kes on puhastatud"), "Sa'imah" ("tema, kes paastub"), ja "Mustafia" "tema, kes valiti välja". Leidub moslemitraditsioone, mille järgi Maarja "Sa'imah" paastus pool aastat. Ajakirjanik Samir Khalil Samir teeb järgneva ülestähenduse [Millions of Muslims devoted to Our Lady and eager for exorcism]:
Kui ma viibisin Marokol, sain ma teada, et paljud naised raseduse ajal ja pärast sünnitamist jätkasid nii öelda "meie Emanda" paastu, inspireerituna koraanist, mis seda mainib.
Mis puutub tiitlisse "Mustafia", väidab koraan ingleid ütlemas: "Oo, Maarja! Jumal on valinud sinu ning on sind puhastanud, ja Ta on valinud su üle kõigi naiste kogu inimkonnast". See paneb mõtlema, miks Allah eelistas Maarjat üle kõigi teiste emade, isegi Muhamedi ema?

Miks tuli Jumalaema "Fatimasse"?  

See toob meid väga olulise küsimuse juurde: miks pidi Jumalaema ilmutama ennast 1917. aastal pisikeses tähtsusetus Fatima külakeses, nii et kõik tulevased põlved tunnevad teda "Fatima Jumalaema" nime all? Nagu ülal arutatud, Fatima oli Muhamedi kõrgelt hinnatud tütar, kes ütles ise, "Ma ületan kõiki naisi peale Maarja".

Fulton Sheen vastab sellele niimoodi:
Kuna taevas ei juhtu kunagi midagi ilma iga detaili viimistlemata, usun ma, et Õnnis Neitsi valis "Fatima Jumalaemana" tuntuks saamise kui tõotuse ja lootuse märgina moslemitele, ja kui kinnitusena, et nemad, kes teda nõnda palju austavad, aktsepteerivad ühel päeval ka tema Jumalikku Poega.
Sheen viitab väikese Fatima külakese heaendelisele ajaloole kui tõestusena Maarja "tõotusest."

Moslemid, eriti maurid, okupeerisid Pürenee poolsaarel Portugali ja Hispaaniat sajandeid. Umaijaadide kalifaat viis Pürenee vallutamise lõpuni Issanda Aastal 711. Kristlased alustasid pikka ja visa tagasivallutust aastal 718 ega saanud enda maad tagasi järgmised 700 aastat, kuni Ferdinand ja Isabella tegid teoks rekonkista 1492. aastal, Kolumbuse aastal.

Ajal, kui moslemid viimaks Portugalist välja tõrjuti, oli moslemite viimasel väepealikul ilus Fatima-nimeline tütar. Loo sellest, kuidas Fatima küla enda nime sai, jutustab kloostrivend Bernardino de Brito enda raamatus "Chronicle of the Order of Cister" (1602):
Üllatusrünnakul Püha Johannese päeval 1158. aastal röövisid kristlik rüütel Gonçalo Hermigue ja tema kaaslased mauri printsessi kuulsa araabia nimega Fatima. Rüütel tõi Fatima väikesesse külla hiljuti loodud Portugali kuningriigis, Serra de Aire mägedes. Printsess armus rüütlisse ning otsustas ise katoliiklaseks hakata, võttes endale nime Oureana.
Noor abikaasa oli enda naisesse sedavõrd armunud, et muutis linna nime, kus ta elas, Fatimaks. Seega seesama koht, kus Jumalaema 1917. aastal ilmus, omab ajaloolist sidet Fatima, Muhamedi tütrega.

Jumalaema ja moslemid tänapäeval

Et näha edasist tõestust, miks Maarja valis Fatima, peab üksnes vaatama, kes on Fatimas käivad palverändurid. Samir Khalil Samir kirjutab aasia uudisteagentuurile PIME Fatima Jumalaema ja teiste Maarjaga seotud pühade paikade palveränduritest:
Juba aastaid on lennukitäite kaupa moslemi naisi Iraanist maandunud Fatimas, Portugalis. Nad tulevad palvetama Jumalaema ette, kes ilmus kolmele karjuslapsele. Põhjus peitub selles, et Madonna sai nime Muhamedi tütre ja Ali Ibn Abi Talibi abikaasa järgi.
Samir kirjutab ka moslemi peredest, kes karjakaupa külastavad teisi Maarja pühamuid, eriti Liibanoni Jumalaema oma:
Iraani naised käivad katkematult Harissas, Liibanonis, palvetamas Jumalaema poole, nii et pühamu direktoril on nende jaoks eraldi kabel valmistatud, ikoonide, märkide ja palvetega Neitsi poole pärsia keeles, et aidata kaasa nende pühendumusele.
Viimase aasta maikuus, kui ma ootasin Harissas õhtust Missat, nägin ma sadu moslemiperekondi - ilmselt ši-iite - kes jäid seisma, et kuulata enne Missat mängitavaid hümne ja lahkusid alles lõpus.
Moslemite seas kasvavad populaarsed pühendumused Jumalaema ilmumistele, nagu ka pühendumus Liibanoni püha Charbel Makhloufile, radikaalsete islamistide pahameeleks. Seepärast hävitavad ISIS ja sarnased grupid need palverännukohad mil iganes võimalik.

No comments:

Post a Comment