Sunday, October 1, 2017

Oktoober on ....

Katoliiklastena teame muidugi, et oktoober on roosipärjale pühendatud kuu! Samuti möödub tänavu oktoobris 100 aastat "päikeseimest", mis oli osa Fatima ilmutusest. 13. oktoobril 1917 tunnistasid suured inimhulgad Fatima lähedal seda, kuidas päike justkui taevas tantsis. Nad olid sinna kogunenud, kuna väikeste karjaste sõnul, kellele Jumalaema ilmus, oli Neitsi Maarja lubanud sellel kuupäeval ime korda saata. Kuid päikese tantsimist nägid ka need inimesed, kes oodatavast imest mitte midagi kuulnud ei olnud, ning seda suure raadiusega piirkonna ulatuses.

Aastal 2008. avastati käsitsi kirjutatud märge, kus Paavst Pius XII (Peetruse toolil 1939-1958) tunnistab, et koges ise oma elus neli korda sarnast "päikeseimet". Kõik neli korda esinesid aastal 1950, kui ta kuulutas välja Neitsi Maarja taevassevõtmise dogma.

Nendel teemadel tuleb blogis oktoobrikuu jooksul kindlasti juttu.

Kristlaste jaoks aga, kes asuvad väljaspool Kirikut, seostub oktoober ehk kõige enam reformatsiooniga. 31. oktoobril 1517 naelutas Martin Luther Wittenbergi linnusekiriku uksele 95 teesi ja tänavu möödub sellest 500 aastat.

Kardinal Gerhard Mülleri, Usudoktriini kongregatsiooni endise prefekti sõnul ei ole katoliiklastel reformatsiooni juures midagi tähistada. Aga kristluse aluseid raputanud sündmusest ei saa ka lihtsalt mööda vaadata, ning nii on katolikublogisse plaanitud oktoobri jooksul mitmeid postitusi, mis käsitlevad neid teemasid, mis kristlasi tänapäeval üksteisest lahutavad.

Aga roosipärjale pühendatud kuu alguses tasub tsiteerida püha Louis de Montforti, kes tõi enda kirjutistes välja seitse põhjust, miks iga katoliiklane peaks regulaarselt roosipärga palvetama:

1) Tasapisi toob see meid täiusliku teadmise juurde Jeesusest Kristusest
2) See puhastab meie hinged, pestes välja patu
3) See viib meid võidule kõigi vaenlaste üle
4) See teeb kergemaks vooruste praktiseerimise
5) See sütitab meis suure armastuse Issanda vastu
6) See rikastab meid armuandidega
7) See varustab meid sellega, mida on vaja, et maksta Jumalale ja ligimesele kõik meie võlad

No comments:

Post a Comment