Sunday, December 24, 2017

Franciscus: "Tõeline vabadus ei ole isiklik autonoomia, vaid Jeesuslapse teenimine"Jeesuslaps tahab olla meie käte vahel, Ta tahab, et me Temast hooliks ja Ta saaks enda pilgu meile kinnitada. Enamgi veel, me peaksime tooma naeratuse Jeesuslapse näole, et näidata Talle enda armastust ja enda rõõmu selle üle, et Ta meie keskel on. Tema naeratus on armastuse märk, mis kinnitab meile, et me oleme armastatud. Lõppude lõpuks lapsed armastavad mängida. Aga mängida lapsega tähendab hüljata enda loogika, et võtta omaks nende oma. Kui me tahame lõbutseda, peame aru saama, mis neile meeldib, ning mitte olema isekad ning panema nad tegema asju, mis meile meeldivad. See on õppetund meie jaoks. Jeesuse ees oleme me kutsutud loobuma enda nõudmisest autonoomiale - see on probleemi kese: et me nõuame autonoomiat - ning selle asemel tervitama tõelist vabadust, milleks on teada, kes on meie ees, ning Teda teenida. 

Tema, see laps, on Jumala Poeg, kes tuleb meid päästma. Ta tuli meie keskele, et näidata meile Isa armastusest ja halastusest rikast nägu. Emmakem enda käte vahel Jeesuslast, asetagem end Tema teenistusse: Tema on armastuse ja rahu allikas. Täna, kui me läheme koju, on hea minna sõime juurde ning suudelda Jeesuslast ning öelda, "Jeesus, ma tahan olla alandlik nagu sina, alandlik nagu Jumal", ning paluda Temalt seda armu.

- Franciscus, üldaudients 30. detsembril 2015

No comments:

Post a Comment