Monday, May 28, 2018

Miserere nobis: Iirimaa süütalastepäev

Enam ei tunnista ükski riik Euroopas õigust elule, kui Vatikani mitte arvestada.

End katoliiklikuna identifitseeriv Iirimaa hääletas referendumil põhiseaduse punkti muutmise poolt, mis siiani kaitses eksplitsiitselt ka veel sündimata inimeste õigust elule. Iiri rahvas hääletas enda laste tapmise poolt.


Kõik aborti aktsepteerivad riigid õpetavad oma inimesi mitte armastama, vaid kasutama ükskõik millist vägivalda saamaks oma tahtmist. ... Täna on abort suurim rahu hävitaja, kuna see on sõda laste vastu, süütu lapse otsene tapmine. ... Niinimetatud õigus abordile on seadnud emad oma laste vastu ja naised meeste vastu. See on külvanud kõige intiimsemate inimsuhete südamesse vägivalda ja ebakõla. See kujutab last ― suurimat kõigist kingitustest ― konkurendi, sissetungija ja ebamugavusena. 

~Ema Teresa

Kui seadus on nii vale, et ütleb: „varane inimolend pole inimolend”, siis pole see üldse seadus. See võib olla arvamusega manipuleerimine, parlamendi kapitulatsioon domineeriva ideoloogia surve all, kuid see ei räägi tõtt.

~Dr Jérôme Lejeune, katoliiklane, maailmakuulus lastearst ja geeniteadlane

Alates esimesest sajandist on Kirik kinnitanud iga esilekutsutud abordi moraalset kurjust. See õpetus ei ole muutunud ja see jääb muudetamatuks. Otsene abort, see tähendab, abort, mida on tahetud kas eesmärgi või vahendina, on raskes vastuolus moraaliseadusega: embrüot ei tohi abordi teel tappa ning vastsündinut ei tohi surmata ... iga süütu inimindiividi võõrandamatu õigus elule on tsiviilühiskonna ja tema seadusandluse olemuslik element.

~Katoliku kiriku katekismus (2271,2273)

Kahjuks pole see, mis ära visatakse, üksnes toit ja mittevajalikud esemed, aga tihti inimolendid ise, kes heidetakse kõrvale kui "mittevajalikud". Näiteks on hirmutav isegi mõelda, et on lapsi, abordiohvreid, kes ei näe kunagi päevavalgust ... Tänapäeval pingutatakse selle nimel, et eitada nende inimväärikust ja teha nendega, midaiganes soovitakse, võttes neilt elu ja võttes vastu seadusi, mis takistavad kellelgi vahele astumast. Just sellepärast, et see hõlmab sisemist järjekindlust meie sõnumiga inimisiku väärtusest, ei saa oodata, et kirik muudaks enda positsiooni selles küsimuses ... Ei ole 'progressiivne' proovida probleeme lahendada inimelu elimineerimise teel ...

~Paavst Franciscus

Jumala armastus ei tee vahet äsja eostatud lapse vahel, kes on veel enda ema üsas, ning lapse ja nooruki või täiskasvanu ja vanainimese vahel. Jumal ei tee neil vahet, sest ta näeb igaühes neist omaenda näo sarnasust ja jälge (1. Ms 1:26). Elu on esimene hüve, mis Jumalalt saadakse, ning on kõigi ülejäänute suhtes fundamentaalne; garanteerida kõigile ja võrdselt õigus elule on kohustus, millest sõltub inimkonna tulevik. Järelikult peab aitama kõigil saada teadlikuks abordi kuriteo sisemisest kurjusest. Rünnates inimelu tema kõige esimeses staadiumis rünnatakse ühiskonda ennast.

~Paavst Benedictus XVI

Me seisame silmitsi määratu ja dramaatilise kokkupõrkega hea ja kurja, surma ja elu, "surmakultuuri" ja "elukultuuri" vahel. Me ei leia end seda mitte üksnes tunnistamast, vaid me oleme möödapääsmatult ise selle konflikti keskel: me oleme kõik asjaosalised ning kaasatud sellesse, vältimatu vastutusega valida tingimusteta elu poolt olemine.

~Paavst Johannes Paulus II

No comments:

Post a Comment