Tuesday, January 7, 2020

Kristlaste tagakiusamine lähenemas genotsiidile: 10 riigi näited

Kirjutab Heido Trofimov

"Kristlaste tagakiusamine on lähenemas genotsiidi tasemele".
 
See ei ole lause, milles arvutiekraani lugev eesti katoliiklane tunneks ära kirjelduse enese kohta. Jah, ilmselgelt ei toimu mitte igal pool ega isegi enamikus maailma osades kristlaste genotsiidi. On tõenäoline, et paljud meist ei ole oma usu pärast isegi ühtegi ebameeldivust kogenud.

Ometi on see fakt, räägitagu sellest pealegi vähe või üldse mitte, et praegusel ajal on kristlased maailmas oma religiooni tõttu kõige enam tagakiusatud usklikud. See tagakiusamine ei ole piiratud ühe riigi, piirkonna või isegi mandriga. Mõned näited ei ole Eestist sugugi kaugel.

Ülaltsiteeritud lause pärineb BBC uudisloost, kus kajastati teemakohast raportit. Seal tuuakse välja, et näiteks Iraagis on kristlaste arv langenud 1.5 miljonilt 2003. aastal alla 120 000. Lähisidas on kristlusel oht kaardilt hajuda.

Pew Research Center tuvastas 2016. aastal, et kristlased kannatasid kiusamise all 144 riigis. Selle kohaselt on kristlased maailmas enim tagakiusatud usugrupp. 2019. aastal kristlaste tagakiusamine suurenes 73 riigis, puudutades 245 miljonit kristlast. Sellele peab lisama, et kristlaste tagakiusamine on viimastel aastatel laienenud mitte üksnes geograafiliselt, vaid ka tagakiusamise vormid on muutunud julmemaks.

Open Doors USA, tagakiusatud kristlaste abistamisega tegelev organisatsioon, näitlikustab olukorda:
Indias vaatab naine, kuidas hindu natsionalistid veavad minema tema õe. Ta ei tea, kas ta õde on elus või surnud.

Mees Põhja-Korea vangilaagris raputatakse ärkvele pärast oimetuks peksmist; peksmine algab taas.

Nigeerias jookseb naine elu eest. Ta on põgenenud Boko Harami käest, kes ta röövis. Ta on rase, ning kui ta naaseb koju, ei võta tema kogukond ei teda ega tema last vastu.

Grupp lapsi naeravad ja vestlevad, liikudes pärast ühist söömaaega oma kiriku poole. Pommiplahvatus surmab koheselt paljud nende seast. Sri Lankal on Ülestõusmispühad.

Need inimesed ei ela samas piirkonnas ega isegi samal mandril. Kuid nad jagavad ühte tähtsat omadust: nad on kõik kristlased ja nad kannatavad oma usu tõttu.
Samuti tuuakse välja mõned arvud 2018. aasta kohta:

* 4305 kristlast tapetud oma usu pärast
* 3150 kristlast ilma kohtuta vahi alla võetud, süüdi mõistetud ja vangi pandud
* 1847 rüüstatud kirikut

Kirikute rüüstamine on euroopas ilmselt üks peamisi kristlaste tagakiusamise vorme. Näiteks Crux raporteeris 2019. mais Prantsusmaal kirikurüüste puhangut, kus kümneid kirikuid pandi põlema, rüvetati või rüüstati muul moel. Prantsusmaa Siseminsteerium registreeris 2018. aastal 1063 kristlaste vastu suunatud väärtegu. Selle kõrval 541 antisemiitliku ja 100 moslemite vastast väärtegu.

CatholicHeralds hoiatab aga, et kui kristlaste olukorrale lähisidas veel tähelepanu pööratakse, on sellel oht pöörata tähelepanu kõrvale uutelt tagakiusamise kolletelt. Spetsiifiliselt tuuakse välja, et kristlaste tagakiusamine Aasias on saavutanud enneolematud mõõtmed, kuid läänes räägitakse sellest väga vähe.

Kutsutakse ka üles mõistmisele, et globaalne kristlaste tagakiusamine ei ole rida üksikuid intsidente, vaid fenomen, mida tuleb mõista tervikult.

ChristianityToday reastab 10 riiki, kus kristlased vajad eriti meie palveid:

 1. Hiina

Kristlaste tagakiusamine Hiinas ei ole uus nähtus, aga see on hiljuti kasvanud. Hiina võimud eemaldavad kirikutest noori inimesi, jälgivad teenistusi kaamerate abil ja keelavad õpetajatele ja meditsiinitöötajatele igasuguse religioosse kuuluvuse. Kirikuid suletakse ja lammutatakse ning sildid kirikuustel kuulutavad, et lastel on sisenemine keelatud.

2. Alžeeria

Viimase kahe aasta jooksul on valitsus sulgenud 14 riigi 50-st kirikust. Seadused piiravad mitte-islamistlikke teenistusi. Piirkonnas tegutsevad radikaalsed islamistlikud grupeeringud.

3. Egiptus

Kuigi Egiptuse president andis aasta aja eest loa 168 uue kiriku ehitamiseks, on kristlaste tagakiusamine riigis kasvanud. Möödunud aastast saab välja tuua mitmeid murettekitavaid sündmuseid, kus näiteks rahvahulgad on kiriku ümber piiranud, et kristlasi ahistada ja ähvardada.

4. Eritrea

See on riik Kirde-Aafrikas, mis külgneb Punase merega. Möödunud aastal vahistati seal 150 kristlast. Kristlastest kinnipeetuid hoitakse karmides tingimustes, samas neile kunagi formaalselt süüdistusi esitamata. Inimesi lihtsalt vahistatakse, ning mõnikord nad vabastatakse, mõnikord aga hoitakse aastaid vangis.

5. India

Oktoobris peeti India piiril kinni kolm ameerika pastorit, kui nad teatasid, et on kristlased. Valitsus piirab kristlikke MTÜde tegevust ja tugevdab usukuulutamise vastaseid seaduseid, samas kui kohalikud usklikud kannatavad hindu äärmuslaste rünnakute all.

6. Iraan

Iraanis on Islamist lahti ütlemine illegaalne ning 800 000 kohalikku kristlast kannatavad intensiivse tagakiusamise käes. Kirikuid, mis peavad teenistusi pärsia keeles, sunnitakse sulgema, kuna see võib ligi meelitada islami usku iraanlasi. Näiteks 9. mail hõivasid eriteenistuse agendid ühe kiriku, rebisid sellelt maha risti, vahetasid välja kõik lukud ning käskisid kirikuvalvuritel lahkuda. Samuti on palju teateid kristlaste vahistamisest "rahvusliku julgeoleku ohustamise" tõttu, mille all mõeldakse evangeelset tegevust või kodukirikuid.

7. Iraak

Kuigi ISIS sai lüüa, annavad kristliku kultuuri ja elanikkonna süstemaatilise hävitamise tagajärjed riigis endiselt tunda. Nii ametivõimud kui islami äärmuslased tegelevad endiselt erinevate kristlike kirikute tagakiusamisega ning paljudes riigi osades ei kanna kristlased ühtki kristlikku sümbolit, kuna see võib viia ahistamise ja diskrimineerimiseni.

8. Põhja-Korea

Rohkem kui kümme aastat on Põhja-Koread peetud kristlaste jaoks kõige ohtlikumaks riigiks. Riigi elanikke õpetatakse jumaldama valitsevat perekonda, mistõttu kristlus tundub eriti ähvardav. Enne Teist maailmasõda elas Põhja-Koreas rohkem kristlasi kui praegu Lõuna-Koreas, kuid nüüd arvatakse kristlaste arvuks Põhja-Koreas 300 000. Ühe raporti kohaselt on Piibli ja religioosse sisuga esemete omamine ebaseaduslik, mis võib viia nii vangistuse kui hukkamiseni. 70 000 kristlast hoitakse kinni laagrites või piiratud juurdepääsuga külades.

9. Saudi Araabia

Kuigi ametlikult kuulutatakse religioosset vabadust, on keelatud mitte-islamistlike religioonide avalik praktiseerimine ja riigi 1.4 miljoni kristlase jaoks ei leidu mitte ühtegi kirikut. Apostaasia islamist on endiselt karistatav surmaga. Kristlikud sümbolid on illegaalsed.

10. Sri Lanka

Ülestõusmispühadel ründasid islami äärmuslased kolme kirikut ja hotelli, tappes nii 253 inimest. 176 last jäi ilma ühest või mõlemast vanemast. Samuti saavad nii budismist kui hinduismist pöördujad oma kogukonna ja pere ahistamise sihtmärgiks. 2018. aasta septembris peatas 100-pealine jõuk teenistuse Beliatta kirikus. Nad viskasid sisse kiriku aknad ja rebisid maha kiriku ustel rippunud religioossed sümbolid. Mõned tungisid vägivaldselt kirikusse sisse ja ähvardasid tappa pastori ja tema perekonna, kui nad ei lõpeta inimeste kogunemisi teenistusteks ega lahku külast.

No comments:

Post a Comment