Tuesday, April 21, 2020

Noveen pühale Joosepile (22. aprill - 30. aprill)Avaldame noveeni pühale Joosepile. Noveeni on võimalik palvetada üheksa päeva jooksul, mis eelnevad püha Joosep, töömehe pühale (22.04-30.04). Väga paljudel pühakutel on püha Joosepi vastu olnud eriline hardus. Näiteks püha Avila Teresal oli Jeesuse maapealse isa vastu väga suur pühendumus ning tema siira nõuande kohaselt tuleb igal Joosepi pühal midagi tema eestkoste läbi paluda, sest pühaku abi on kindlaimast kindel. Palvesoov võib olla väga konkreetne ning tihti ka ainelistest vajadustest lähtuv. Püha Joosep on väga võimas eestkostja ja eelkõige hoolitsev isa, nii nagu ta oli Jeesusele ja Maarjale. Niisamuti on ta seda ka kogu Kirikule, kes kõik on justkui tema perekond ja lapsed. Püha Teresa sõnade järgi see, kellelele väike Jeesuslaps maa peal olles allus kui isale - nõnda allub Ta temale ka taevas. Ning Joosep, kes on õiglane ja alandlik, oskab paluda üksnes õigeid asju.

No comments:

Post a Comment