Saturday, May 16, 2020

Laudato Si nädal 16. – 24. mail

Kirjutab Hannes Rohtsalu

Püha Assisi Frantsiskus kuulis Jumalat ütlevat: „Frantsiskus, ehita Minu koda üles“. Paavst Franciscus on omaks võtnud suurejoonelise ülesande – „Frantsiskus, hoia meie ühist kodu“. Käesoleval aastal möödub 5 aastat paavst Franciscuse entsüklika „Ole Kiidetud – Hoolest meie ühise kodu eest“ ilmumisest. Seda tähistatakse ülemaailmse palvepäevaga 24. mail, iseseisva keskkonnateadlikkuse tõstmise ja projektide ettevalmistamisega 16.-23. mail, ning valminud projektide elluviimisega Septembris.

Muidu eestlastele ehk võõranagi tunduv mure keskkonna pärast on viimastel aastatel seoses intensiivse metsaraiega arusaadavamaks muutunud. On ju teada, et vaba turumajandus võimendab ahnust, ning ettevõtete kohustuslik kasvamine viib ümbruskonnas oluliste muutusteni. Ent pakiliseks muutuvad probleemid siis, kui need on jõudnud koduõuele või selle lähistele. Kuigi kliimasoojenemise temaatika näib inimestele väsitava ja lahendamatuna, siis maastike muutumine ja harjumuspäraste liikide, näiteks metsalindude ja kahepaiksete drastiline vähenemine ka keskmist eestlast külmaks jätta ei tohiks.  

Me ei saa otsida süüdlast ainult vabariigi valitsuses, Riigi Metsamajandamise Keskuses, või eraettevõtjate ärihuvides. Esindavad ju nemadki vaid oma liikmete soove. Peame omaks võtma ka omaenda eluviisist ja ootustest tulenevad nähtavad ja nähtamatud mõjud. Paavst Franciscus tsiteerib entsüklikas oikumeenilist patriarhi Bartolomeust, kes sõnab, et ka meie igapäevastest tegevustest sündinud kahju loodusele tuleb mõista patuna. Võib öelda, et sarnast seisukohta jagab ka Keskkonnainspektsiooni peadirektor, kes nentis looduskaitse-teemalises saates „Suud puhtaks“, et looduskaitse on takerdunud, kuna inimesed pole valmis harjumuspärasest elustiilist loobuma. 

Siinkohal võime meiegi mõelda kõikvõimalikele produktidele, mida regulaarselt tarbime. Kuidas saaksimegi teisiti? Kuid võime õppida nägema ka teistsuguseid seoseid, näiteks meie panust kaitsealade hoidmisesse. Need on hetkel meie endi tegevuse (ja tegevusetuse) tõttu looduskaitselisi väärtusi kaotamas. Miks nii? Alates 2004. aastast on looduskaitsealade kaitse-eeskirjade arutelu ja kinnitamine avalik. Nagu kiire uuring tõendab, on kohalike elanike vastuseis rangematele piirangutele tihti põhjuseks leebemate kaitse-eeskirjade koostamisele. Tulemuseks on tugevnevad inimmõjud ka kaitsealustel maastikel: uusarendused kõrge kaitseväärtusega aladel (nt Lohusalu poolsaarel), nn. „Haanja lapitekk“ (metsa kaitseala, kus ülalt poolt vaadatuna märkame ohtralt väikeseid (kuni 1 ha suurusi) raielanke, jätkuv põlismetsa fragmentide kadumine (vaata Renno Nellise intervjuud võidujooksust harvesteridega metsa vääriselupaikade kaardistamisel) jm. Inimene seostab vaevalt oma isiklikku jälge suure patuga, kuid kes peab arvet ühiskonna koondtulemuste üle?

Maises dimensioonis teostab seda tööd Keskkonnaagentuur, kelle raportid harva meediaväljaannete esikaanele satuvad. Kuigi raporteid vaadates võib tunduda, et olukord on halb ning me ei saa probleemide lahendamisel kaasa lüüa, võib teekond „ma ei tee midagi“ juurest „vau, ma teen midagi“ juurde olla üllatavalt lühike. Nii Keskkonnaamet kui Keskkonnaagentuur pakuvad ohtralt võimalusi looduskaitses kaasa löömiseks. Ühendusi, mille tegevust toetada, on muidugi teisigi.

Paavst Franciscus rõhutab, et tänaste probleemide lahendamiseks on vaja kõigi inimeste panust vastavalt nende võimekusele. Seega sobib selle teekonna alustamiseks eriti hästi kavandatud Laudato Si nädal. Ka Kirikute Nõukogu (EKN) valinud oma 2020 teema-aastaks „Armastame Loodut“, mille avaseminar andis tunnistust, et inimesed on valmis loodushoiu valdkonda panustama.

Siinkohal rõõmustan paavsti üleskutse eest ennast tuleval nädalal keskkonnateemalistes küsimustes harida, ning võimaluse eest ühineda 24. mail ülemaailmse palvepäevaga. Rahvusvaheline Laudato Si liikumine pakub erinevaid veebiüritusi. Omalt poolt soovitan jälgida Eesti loodussaateid (Osoon, Ökoskoop jt), loodusajakirju (nt Eesti Loodus) ning otsida looduslembeste inimeste seltsi. 

Tänagem Jumalat meie ilusa Maarjamaa eest, ning paavst Franciscust sellele olulisele teemale tähelepanu tõmbamise eest.

Hannes Rohtsalu on keskkonnakaitse õpilane Räpina Aianduskoolis ning praktikant Hea Metsanduse Kojas. Laudato Si liikumisest huvitunud saavad ühendust võtta hannesrohtsalu@gmail.com

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-laudato-si-week.html
https://laudatosiweek.org/
Isa Kureethadam esitleb paavsti üleskutset: https://www.youtube.com/watch?v=iIHmE1Ux_2k
https://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/19/amid/557/language/et-EE/Default.aspx
https://ekspress.delfi.ee/kuum/metsakaitsjad-jooksevad-harvesteridega-voidu?id=84875305
https://www.err.ee/1031505/suud-puhtaks-kas-looduskaitse-suudab-loodust-kaitsta
http://www.eestikirik.ee/ekni-teema-aasta-2020-armastame-loodut/
http://www.ekn.ee/inc.teema.php?id=437
https://maaelu.postimees.ee/3984689/eesti-metsadest-kaob-60-000-linnupaari-aastas
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/lisa3_metsalinnud.pdf
https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/metsaokosysteemi_seisundi_uuring_31.05pp.pdf

No comments:

Post a Comment