Saturday, September 12, 2020

Entsüklika vendlusest - aastast 1884

3. oktoobril avaldatakse paavst Franciscuse uus entsüklika vendlusest (Fratelli tutti, "Kõik on vennad"). See on püha Franciscuse püha eelõhtu (mis sel aastal sattus pühapäevale), ning paavst Franciscus kavatseb sel päeval Assisis olla (kus püha Franciscuse päev on ilmselt suurpüha staatuses). 

Entsüklika ootuses võime mõelda teisele sarnasele entsüklikale, mille kirjutas paavst Leo XIII aastal 1884:  Humanum Genus, mis keskendus peamiselt vabamüürluse hukkamõistmisele, ning rääkis samuti vendlusest. Paavst Leo XIII kirjutas spetsiifiliselt frantsisklaste karismast seoses tõelise kristliku vendlusega. Entsüklikat saab lugeda eri keeltes Vatikani koduleheküljel

Paavst Leo XIII õpetab meid oma entsüklikas:

Püüelge, auväärsed vennad, vaimulike ja ilmikute ühiste pingutuste abil selle poole, et inimesed tunneksid ja armastaksid Kirikut täielikult: sest mida rohkem nad Kirikut tunnevad ja armastavad, seda enam pöörduvad nad ära salaorganisatsioonidest. 

Seetõttu ei ole see ilma põhjuseta, et Me kasutame võimalust taas üle korrata, mida Me oleme öelnud mujal, nimelt, et frantsisklaste tertsiaaride ordut, mille distsipliini Me mõne aja eest mõistlikult pehmendasime, peaks püüdlikult propageerima ja säilitama, sest kogu selle ordu mõte, nagu sätestas selle asutaja, on kutsuda inimesi Jeesust Kristust imiteerima, Kirikut armastama ning kinni pidama kõikidest kristlikest voorustest; ja seega peaks sellel ordul olema suur mõju pahatahtlike organisatsioonide leviku lämmatamisel. 

Laskem siis sellel pühal ühendusel pidevalt kasvada ja seeläbi tugevamaks muutuda. Paljude eeliste seas, mida me sellest oodata võime, on suureks eeliseks inimeste tähelepanu juhtimine õigele vabadusele, vendlusele ja võrdsusele; mitte sellisele, mida vabamüürlased absurdselt ette kujutavad, vaid sellisele, mille Jeesus Kristus saavutas inimkonna jaoks ja mille poole püha Franciscus püüdles. Vabaduse all peame Me silmas Jumala poegade vabadust, läbi mille me saame olla vabad Saatana või oma ihade orjusest, mis on mõlemad kõige halvemad isandad; vendluse all seda vendlust, mille läte on Jumalas, kõigi ühises Loojas ja Isas; võrdsuse all võrdsust, mis on rajatud õiglusele ja armastusele, ning mis ei kaota erisusi inimeste vahel, vaid mis moodustab kõigist elu erinevustest, kohustustest ja taotlustest selle ühenduse ja harmoonia, mis loomulikul kombel toob kaasa ühiskonna heaolu ja väärikuse.

No comments:

Post a Comment